System sterowania AJANCNC 918 - AJAN Polska

System sterowania AJANCNC 918

Oprogramowanie CNC stanowi podstawę dowolnej sterowanej numerycznie maszyny. Najnowsza wersja AJANCNC918L została stworzona w oparciu o założenia Przemysłu 4.0.

  • stały nadzór osoby zarządzającej produkcją (reż. lub kierunek produkcji) nad działaniami osób obsługujących maszynę
  • rozliczanie osób obsługujących maszynę z zadań zaplanowanych w cyklach dziennych, tygodniowe lub miesięczne
  • lista błędów operatora wskazanych przez program, który pozwala na ograniczenie czynnik ludzki
  • budżetowanie przyszłej pracy poprzez moduł obliczeniowy
  • AJANCNC 918L uczy się preferencji operatora dla danej technologii i pokazuje mu wybór najkorzystniejszych parametrów pod względem: jakości, efektywności, ekonomia