Oprogramowanie AJANCam - AJAN Polska

AJANCam to program naszego autorstwa. Program ten został stworzony, aby w pełni zintegrować przecinarki termiczne z technologiem który ma za zadanie przygotować produkcję.

Moduł CAM wykorzystuje inteligentne stopniowanie poziomu zagnieżdżania detali na arkuszu. Gwarantuje to maksymalne wykorzystanie funkcji automatycznego nestingu w czasie. Oprogramowanie jest tworzone z myślą o klientach firmy AJANPolska, którzy oczekują od swoich technologów, aby rozkroje arkuszy przygotowane były szybko, dokładnie i prawidłowo oraz były w stu procentach kompatybilne z maszynami typu SHP 130 / 260.

Programy i aktualizacje znajdują się w strefie klienta do której należy się zalogować wykorzystując login i hasło wygenerowane przez naszą firmę.

Podstawowe zalety AJANCam


Moduł CAD

 • import DXF
 • export DXF
 • import kodów ESSI
 • import map bitowych
 • tworzenia i edycja plików DXF
 • zamiana tekstu z dowolnego fontu na wektor
 • font przeznaczony typowo do trasowania
 • funkcja trasowania
 • funkcja otwartego konturu
 • redukowanie liczby węzłów na konturze
 • zamiana odcinków na łuki (np. w przypadku rozwinięć rur)
 • sprawdzenie poprawności narysowanego detalu
 • kopiowanie oparte na siatce oraz szyk kołowy
 • oraz inne funkcje związane z modułem rysowania wektorowego

Moduł PIPE

 • gotowe przykłady połączeń rur okrągłych
 • rozwinięcia stożków
 • kolana segmentowe
 • tworzenie rozwinięć rur lub cięcie bezpośrednio na maszynie AjanBKM

Moduł CAM

 • automatyczny nesting
 • ręczne rozmieszczanie elementów z możliwością tworzenia grup detali
 • dowolne obroty elementów podczas rozmieszczania, kopiowanie, lustrzane odbicia, itp.
 • automatyczne generowanie parametrów związanych z wejściem i wyjściem
 • przypisywanie rodzajów wejść/wyjść do konkretnego rodzaju materiału i grubości
 • tworzenie własnych materiałów
 • kontrola kolizji detali względem siebie i marginesów arkusza
 • różne strategie automatycznej kolejności cięcia konturów zewnętrznych i otworów
 • możliwość wybrania własnoręcznie kolejności cięcia
 • edycja wejść/wyjść na wykonanej już obróbce dla pojedynczych detali lub na tych samych elementach
 • baza parametrów dla cięcia plazmowego, autogenowego, laserowego, a także cięcia kratownic
 • magazyn arkuszy oraz odpadów z możliwością eksportu do pliku
 • tworzenie rozkrojów na arkuszach narysowanych w dowolnym kształcie
 • zapisywanie rozkrojów jako kod ESSI, plik DXF ewentualnie do wewnętrznej bazy danych programu
 • raportowanie z możliwością ofertowania w postaci PDF, XLS
 • informacje o kosztach, czasie cięcia, wybranych parametrach, ilości odpadu, złomu i wiele innych zawarte w jednym raporcie generowanym automatycznie lub na nasze żądanie
 • możliwość programowania połączeń mostkowych detali z różnymi szerokościami automatycznie lub w miejscach, które sami wyznaczymy
 • cięcie na wspólną krawędź z dwoma rodzajami strategii - na elementy, bądź na plastry
 • tworzenie automatyczne i ręczne oraz zapisywanie do magazynu pozostałości arkusza do późniejszego wykorzystania
 • wykonywanie pętli zaostrzających narożniki
 • funkcja mikromostki, dzięki której detal pozostaje połączony z arkuszem, przydatna np. podczas gięcia detalu wraz z otworem
 • możliwość narzucenia ukosowania na detale, aby utworzyć fazy, które wytnie głowica
 • podgląd przebiegu całego procesu cięcia na symulacji wideo
 • wybieranie krawędzi, których nie chcemy ciąć
 • zmiana punktu referencyjnego (startowego), wykorzystywana często podczas wycinania z okrągłego arkusza
 • wymiarowanie rozmieszczonych detali
 • narzucanie kompensacji szczeliny cięcia w zależności od wybranej technologii lub wpisywanie własnej